ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ #01
Τύπος προβολής:    προβολή στη δεξιά στήλη του blog
Περιεχόμενο:    image file jpeg ή flash file (300*250)
Συχνότητα προβολής:    >Συνεχώς
Διάρκεια προβολής – Κόστος προβολής
     30 ημέρες –    100 ευρώ + 23 % ΦΠΑ
     60 ημέρες –   180 ευρώ + 23 % ΦΠΑ
     90 ημέρες –   250 ευρώ + 23 % ΦΠΑ
    180 ημέρες –  500 ευρώ + 23 % ΦΠΑ
    360 ημέρες –  1000 ευρώ + 23 % ΦΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ #02
Τύπος προβολής:    προβολή στη δεξιά στήλη του blog
Περιεχόμενο:    image file jpeg ή flash file (300*100)
Συχνότητα προβολής:    >Συνεχώς
Διάρκεια προβολής – Κόστος προβολής
     30 ημέρες –    50 ευρώ + 23 % ΦΠΑ

     60 ημέρες –   90 ευρώ + 23 % ΦΠΑ
     90 ημέρες –   130 ευρώ + 23 % ΦΠΑ
    180 ημέρες –  250 ευρώ + 23 % ΦΠΑ
    360 ημέρες –  500 ευρώ + 23 % ΦΠΑ
  
Ζητήστε μας στατιστικά της σελίδας