ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Το pk-news.gr έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να βρείτε ειδήσεις που υπάρχουν σε ενημερωτικές ιστοσελίδες που δεν κατέχονται ή ελέγχονται από το pk-news.gr. Ειδικότερα, το pk-news.gr παρέχει τίτλους των ειδησεογραφικών άρθρων για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν. Το pk-news.gr δεν απαιτεί δικαιώματα ιδιοκτησίας των πλήρων ειδησεογραφικών άρθρων, τα οποία διατηρούνται σε ιστοσελίδες στις οποίες το pk-news.gr παρέχει συνδέσεις (Πηγή).

2. Για κάθε μια είδηση το pk-news.gr αντλεί (από τη σχετική ιστοσελίδα) και εμφανίζει : α) τίτλους ειδήσεων, β) εικόνα (εάν υπάρχει) της σχετικής είδησης, γ) τη προέλευση της πηγής και ε) το σύνδεσμο προς τη πηγή.

3. To pk-news.gr δεν έχει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας των ειδήσεων και των σχετικών εικόνων. Τα πνευματικά δικαιώματα των παραπάνω ανήκουν αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη τους όπως αυτός δηλώνεται στην πηγή προέλευσης. Το pk-news.gr αναπαράγει τους τίτλους και τις σχετικές εικόνες των ειδήσεων όπως ακριβώς έχουν διατυπωθεί στην πηγαία ιστοσελίδα τους χωρίς καμία άλλη επεξεργασία.

4. Τα άρθρα που δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο pk-news.gr και για την αναπαραγωγή τους θα πρέπει να αναφέρεται τη προέλευση της πηγής και το σύνδεσμο προς τη πηγή. (pk-news.gr)

5. Το pk-news.gr δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας που είναι προσβάσιμη μέσω της χρήσης των υπηρεσιών του. Οι υπηρεσίες του pk-news.gr παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγύηση.

Συμφωνείτε ότι η χρήση της υπηρεσίας επαφίεται εξ΄ολοκλήρου σε δική σας ευθύνη. Το pk-news.gr και οι συνεργάτες του δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία ή συνεπαγόμενη ζημία ή ανακρίβεια που προέρχεται από τη χρήση της υπηρεσίας ή αδυναμία πρόσβασης και χρήσης. Επίσης ο κάθε συντάκτης διατηρεί το δικαίωμα της υποκειμενικότητας της άποψής του.